• LIJST
  • BEELD
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Kantoor Fourneau

1986

Private

Het gebouw is ingeplant rechts van de dreef. Aan de linkerkant van die dreef is een boomgaard aanwezig. De bomen van deze boomgaard staan op dezelfde lijn als deze van de dreef. De boomgaard werd rechts van de dreef herhaald op die manier dat sommige bomen vervangen zijn door kolommen met dezelfde diameter als de betreffende bomen in dezelfde rij in de dreef. Deze kolommen fungeren dan als de dragers van de bovenbouw van het bureau.
Een exacte plaatsing in tijd en ruimte.

In deze bovenbouw zijn de twee werkruimtes voor het advocatenbureau gesitueerd, één publiek, het ander privé met ertussen een keuken met berging als ideale geluidsbarrière.
Het ronde dak garandeert een verbinding van de beide bureaus, welke ruimtelijk sterk verbonden zijn.
De keuken ertussen met twee glasplaten tot in de kromming van het dak, maken geluidsoverdracht onmogelijk.
In de benedenruimte is de wachtruimte, de ontvangst, het secretariaat en de toiletten.

De overdekte buitenruimten fungeren als overgang tussen het bureau en de later te bouwen woning achteraan en garanderen privacy voor de woning.
Het zijn nevenruimten en volgen het hoofdraster van de boomgaardstructuur niet. De structuur steekt voorbij de daken, de daken komen voorbij de structuur en liggen er los op. De daken zijn de vleugels die de bovenbouw dragen. Vliegen kan niet, of toch?

Het transparante vlak in glasbouwstenen zorgt ervoor dat er ongezien doch niet in een donkere achterhoek, een uitgeleidingsbabbel kan gebeuren, een korte informatie kan gegeven worden, de parlofoon kan worden beantwoord met een garantie voor de privacy van de cliënt.

De ingang is aangeduid met blauw om duidelijk zichtbaar te zijn en zoeken te vermijden om zo de privacy van de latere woning niet te verstoren.
De toiletten zijn geel als een afzonderlijke entiteit, het kleur welk de zon doortrekt tot in de noordgevel. Dit geel en blauw zijn complementaire kleuren om het gevoel van rust te laten.

De eigenlijke constructie is zwart. De marmerzuilen (vert viana) fungeren enkel als dragers en nemen geen wringkrachten op. Ze zijn dus geen basisconstructie en niet zwart.

Techniciteit en intimiteit.

Het marmer, het groen, een reminiscentie naar de oorsprong, de dreef.

CREDITS

Status: 1986
Team: Frank Delmulle
Klant: Advocatenkantoor Fourneau
Fotografie: Marcel Van Kerckhoven

PUBLICATIES

Konfrontaties in moderne architectuur, 1990: ‘Een promenade in en rond Kortrijk’ / De Architect, 1991: ‘Pure architectonische improvisaties van Frank Delmulle’ / Jaarlijkse kunstgids, 1993: 'Jonge architecten, nieuwe perspectieven'

De boomgaard werd rechts van de dreef herhaald op die manier dat sommige bomen vervangen zijn door kolommen met dezelfde diameter als de betreffende bomen in dezelfde rij in de dreef.
Status : 1986 / Team: Frank Delmulle / Klant: Advocatenkantoor Fourneau / Fotografie: Marcel Van Kerckhoven‍

Kantoor Fourneau

Heading

click to twist