• LIJST
  • BEELD
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Delmulle Delmulle Architecten BV
BE 0895 580 214

Kortrijkstraat 28
9790 Petegem-aan-de-Schelde
BELGIË

+32 (0) 55 30 26 70
info@delmulledelmulle.be
Ingeschreven bij de Orde van Architecten
onder de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen
stamnummer B100080

Verzekering polisnummer
Protect 00/N.02825

RPR Gent · Afd. Oudenaarde

Biography


Delmulle Delmulle is een conceptueel architectenkantoor met ervaring met alle facetten van architectuur – van publieke opdrachten tot experimentele piece uniques met verschillende schalen en diverse programma's.

Wij hebben een eigenzinnige en multidisciplinaire visie die sterk gericht is op omgevingen en de effecten van gebouwen op hun omgeving, en pas in tweede instantie op de vorm zelf. We opereren dan ook niet echt binnen een bepaalde 'stijl' maar zien onze projecten als een voedingsbodem voor revolutionaire ideeën die resulteren in sprankelende architectuur.

Wij zoeken en streven naar een soort vanzelfsprekendheid, naar vanzelfsprekendheid, binnen de bestaande situatie. Het is een zoektocht naar harmonie tussen het bestaande gebouw, de locatie en onze ingrepen. Niet te veel, maar ook niet te weinig, met grote aandacht voor de oorspronkelijke structuur en de troeven.

Het onderzoeken en ontwikkelen van actuele mogelijkheden en het creëren van nieuwe perspectieven in onze gerealiseerde projecten is hoe wij duurzaamheid zien. We streven ernaar om effectief een meerwaarde te creëren in alles wat we aanpakken. Wij beschouwen onze projecten altijd in de ruimste zin en creëren potentieel dat verder gaat dan het programma of de eigenaar van het gebouw.

Delmulle Delmulle heeft een ruime ervaring in het ontwerpen, budgetteren en coördineren van kwalitatieve projecten. Daarbij staat het team niet alleen in voor een sterk architecturaal ontwerp maar ook voor een naadloze integratie van technieken, toegankelijkheid en duurzaamheid. Het kantoor, dat ambieert om zowel op de private als de publieke markt aanwezig te zijn, besteedt in alle projecten een bijzondere aandacht aan detaillering en inrichting met natuurlijke, sobere en duurzame materialen.

Door doordachte ingrepen willen we upgrades geven aan de bestaande context, architecturaal maar ook in gebruik. Door het bebouwde weefsel te actualiseren (in lijn met de geschiedenis) kunnen ze zich nestelen in de hedendaagse samenleving.

ENGLISH

Delmulle Delmulle is a conceptual architecture firm with experience in all facets of architecture - from public commissions to experimental piece uniques with different scales and diverse programmes.

We have an idiosyncratic and multidisciplinary vision that is strongly focused on environments and the effects of buildings on their surroundings, and only secondarily on the form itself. We therefore do not really operate within a particular 'style' but see our projects as a breeding ground for revolutionary ideas that result in sparkling architecture.

We seek and strive for a kind of naturalness, for obviousness, within the existing situation. It is a search for harmony between the existing building, the location and our interventions. Not too much, but not too little either, with great attention to the original structure and assets.

Exploring and developing current possibilities and creating new perspectives in our realised projects is how we see sustainability. We strive to effectively create added value in everything we tackle. We always consider our projects in the broadest sense and create potential beyond the programme or building owner.

Delmulle Delmulle has extensive experience in designing, budgeting and coordinating quality projects. In doing so, the team ensures not only strong architectural design but also seamless integration of techniques, accessibility and sustainability. The firm, which aspires to be present in both the private and public markets, pays particular attention to detailing and design with natural, sober and sustainable materials in all projects.

Through thoughtful interventions, we aim to give upgrades to the existing context, architecturally but also in use. By updating the built fabric (in line with history), they can nestle into contemporary society.


Team

Partners

Seger Delmulle, Frank Delmulle, Siebe Vanzieleghem

Medewerkers

Natan Van Laethem, Christelle Nga Mbida, Pippa Delmulle

Oud medewerkers

Lina Chen, Jana De Meutter, Diederik Vander Stockt, Joachim Provoost, Radka Kuchařová, May Lynn Doll, Mathieu De Cock, Peter Leysen, Laurence Gevaert, Dimitris Antoniou, Angela Blanco, Jonas Bossuyt, Raquel Capelo, Margarita Calero, Wim Croubels, Robin Cuvelier, Sander De Cloet, Adam Jursa, Stephanie Versele, Veronika Veselá, Jan De Vylder, Karlijn Delobelle, Eva Dousova, Helga Duchamps, Anthony Duffeleer, Lenka Gajdošíková, Tom Ghyselinck, An Goemaere, Lukáš Klinkovský, Gaël Leung Cheung Wo, Liesbeth Matthijs, Markéta Novotná, Tim Picarelle, Filip Reggers, Luc Reyn, Lenka Švábková, Frederik Tomme, Hans Van Den Heede, Lieve Van De Ginste, Karel Van De Putte, Dirk Vander Borght, Eddy Vanderschelden, Kathy Vanhulle, Petra Voskova, Kriesta Delmulle

Baksteenprijs - Woning Wouters, Oudenaarde

1991

Internationale Eternit Prijs - Woning D&C, Nokere

1992

Baksteenprijs - Appartementsgebouw RNA, Oudenaarde

1993

BIS Architectuurprijs - Woningen op het dak van een fabriek, Oudenaarde

2017

Benelux Trofee voor thermisch verzinken - Serre RAY, Gent

2017

Architectuurprijs Oost-Vlaanderen (selectie) - Studio Regie, Merelbeke

2015

Veneuz Best Bar Concept - Mòris, Gent en Fuzzy Duck, Oudenaarde

2015

Staalbouwwedstrijd (selectie) - Eetwinkel, Destelbergen

2013

Belgische prijs voor Architectuur, Woning aan de Rodetorenkaai, Gent

2021

Belgium Building Awards, Woning aan de Rodetorenkaai, Gent

2015


Jobs

JOBS

We staan open voor spontane sollicitaties. Mail je CV en portfolio naar info@delmulledelmulle.be. (We accepteren alleen sollicitaties per e-mail: motivatiebrief, CV en portfolio max 8 MB)

We are open to spontaneous applications for internships. Mail your CV and portfolio to info@delmulledelmulle.be. (We only accept applications by email: motivation letter, CV and portfolio max 8 MB)

click to twist