• LIJST
  • BEELD
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

DELMULLE DELMULLE ARCHITECTEN BV
BE 0895 580 214

Kortrijkstraat 28
9790 PETEGEM-AAN-DE-SCHELDE

Begijnhoflaan 59
9000 GENT

+32 (0) 55 30 26 70
info@delmulledelmulle.be
Ingeschreven bij de Orde van Architecten
onder de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen
stamnummer B100080

Verzekering polisnummer
Protect 00/N.02825

RPR Gent · Afd. Oudenaarde

Biography


Delmulle Delmulle is een architectenkantoor gedragen door tandem Seger Delmulle (1982) en Frank Delmulle (1955, Emeritus Professor at the Faculty of Architecture - KU Leuven), met ervaring in alle facetten van architectuur – van publieke opdrachten tot experimentele piece uniques met verschillende schalen en diverse programma's.

Wij hebben een eigenzinnige en multidisciplinaire visie die sterk gericht is op omgevingen en de effecten van gebouwen op hun omgeving, en pas in tweede instantie op de vorm zelf. We opereren dan ook niet echt binnen een bepaalde 'stijl' maar zien onze projecten als een voedingsbodem voor revolutionaire ideeën die resulteren in sprankelende architectuur. Het is een zoektocht naar harmonie tussen het bestaande gebouw, de locatie en onze ingrepen. Niet te veel, maar ook niet te weinig, met grote aandacht voor de oorspronkelijke structuur en de troeven.

We streven ernaar om  een meerwaarde te creëren in alles wat we aanpakken. Wij beschouwen onze projecten altijd in de ruimste zin en creëren potentieel dat verder gaat dan het programma of de eigenaar van het gebouw. Het kantoor beschikt over een collectieve competentie met ervaring in alle fasen van het bouwproces - van concept tot afgewerkt gebouw. Hun werk wordt op grote schaal gepubliceerd en internationaal tentoongesteld.

ENGLISH

Delmulle Delmulle is an architecture firm carried by tandem Seger Delmulle (1982) and Frank Delmulle (1955, Emeritus Professor at the Faculty of Architecture - KU Leuven), with experience in all facets of architecture - from public commissions to experimental piece uniques with different scales and diverse programmes.

We have an idiosyncratic and multidisciplinary vision that is strongly focused on environments and the effects of buildings on their surroundings, and only secondarily on the form itself. We therefore do not really operate within a particular 'style' but see our projects as a breeding ground for revolutionary ideas that result in sparkling architecture. It is a search for harmony between the existing building, the location and our interventions. Not too much, but not too little either, with great attention to the original structure and assets.

We strive to create added value in everything we tackle. We always consider our projects in the broadest sense, creating potential beyond the programme or the building owner. The office has a collective competence with experience in all phases of the building process – from concept to finished building. Their work is widely published and exhibited internationally.


Team

SELECTED CLIENTS

Vlaamse Overheid
Provincie West- Vlaanderen
Stad Zoutleeuw
Stad Oudenaarde
Vlaanderen Bouwt (VLABO)
Anima (Care)
Labo Maenhout
MTM Hospitality Group
Brouwerij Van Steenberge
Hopspot
Extensa
Hooyberghs
Yure

+ Private

Baksteenprijs - Woning Wouters, Oudenaarde

1991

Internationale Eternit Prijs - Woning D&C, Nokere

1992

Baksteenprijs - Appartementsgebouw RNA, Oudenaarde

1993

BIS Architectuurprijs - Woningen op het dak van een fabriek, Oudenaarde

2017

Benelux Trofee voor thermisch verzinken - Serre RAY, Gent

2017

Architectuurprijs Oost-Vlaanderen (selectie) - Studio Regie, Merelbeke

2015

Veneuz Best Bar Concept - Mòris, Gent en Fuzzy Duck, Oudenaarde

2015

Staalbouwwedstrijd (selectie) - Eetwinkel, Destelbergen

2013

Belgische prijs voor Architectuur, Woning aan de Rodetorenkaai, Gent

2021

Belgium Building Awards, Woning aan de Rodetorenkaai, Gent

2015


Jobs

JOBS

We are open to spontaneous applications. Mail your CV and portfolio to info@delmulledelmulle.be. (We only accept applications by email: motivation letter, CV and portfolio max 8 MB)

We staan open voor spontane sollicitaties. Mail je CV en portfolio naar info@delmulledelmulle.be. (We accepteren alleen sollicitaties per e-mail: motivatiebrief, CV en portfolio max 8 MB)

click to twist