• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Notariaat Michels

2018

Commercial

Voor dit notariaat, gelegen in een oude textielfabriek, gingen we aan de slag met het daglicht. De rechthoekige ruimte is behoorlijk diep met enkel ramen op één korte kant. Het notariaat werd zo vanzelfsprekend compleet transparant ontwikkeld, met louter akoestische glazen tussenwanden tussen alle ruimtes. Op deze manier dringt het daglicht tot in de diepst gelegen ruimtes.

Een zwarte houten wandkast rondom omsluit het transparante notariaat en vormt zo een organiserend element die alles omsluit. In deze wandkast een zee van mappen en dossiers, onttrokken van het oog. Binnenkomen doet men via een lage donkere gang in deze wandkast die leidt naar het lichtrijke en doorzichtige notariaat met hoge plafonds. Een gevoel van decompressie.

Een compleet transparant notariaat is ook symbolisch, die hiermee meer de ambiance en transparantie van de hedendaagse maatschappij weerspiegelt. De verschillende kamers kunnen door middel van gordijnen visueel van elkaar gescheiden worden. Deze akoestische gordijnen geven ineens ook een groot huiselijk gevoel aan dit hedendaagse notariaat, wat ook bijdraagt aan de beoogde ambiance. Lijnverlichting die de profilering van de glaspartijen volgt accentueert het lijnvormig karakter van de ingreep.

For this notary’s office, located in an old textile factory, we went to work with daylight. The rectangular space is quite deep with only windows on one side. The notary’s office was developed in a completely transparent way, with purely acoustic glass partitions between all the rooms. In this way the daylight penetrates into the deepest spaces.

A black wooden wall cupboard all around encloses the transparent notary and thus forms an organizing element that encloses everything. In this wall cupboard a sea of folders and files, hidden from the eye. Entrance is via a low dark corridor in this wall cupboard that leads to the light and transparent notary with high ceilings. A feeling of decompression.

A completely transparent notary’s office is also symbolic, reflecting the ambiance and transparency of contemporary society. The different rooms can be visually separated by means of curtains. These acoustic curtains give this contemporary notary’s office a homely feeling, which also contributes to the intended ambiance. Line lighting that follows the profiling of the glass accentuates the linear character of the intervention.

CREDITS
Status : 2016-2018
Team: Seger Delmulle
Fotografie: Johnny Umans

Het notariaat werd compleet transparant ontwikkeld, met louter akoestische glazen tussenwanden tussen alle ruimtes. Op deze manier dringt het daglicht tot in de diepst gelegen ruimtes.
De verschillende kamers kunnen door middel van gordijnen visueel van elkaar gescheiden worden. Deze akoestische gordijnen geven ineens ook een groot huiselijk gevoel aan dit hedendaagse notariaat, wat ook bijdraagt aan de beoogde ambiance.
Een compleet transparant notariaat is symbolisch, die hiermee meer de ambiance en transparantie van de hedendaagse maatschappij weerspiegelt.
Status: 2016-2018 / Team: Seger Delmulle / Fotografie: Johnny Umans

Notariaat Michels

Heading

click to twist