• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Woning Pluim

2022

Private

Hier werd tegen eenwoning ontworpen door architecte Marie-José Van Hee aangebouwd. Een schilderij van Vermeer, genaamd 'Het Straatje”, diende voor Van Hee als beeld. De opzet van de te bouwen woning was om dezelfde hoofdregel toe te passen als Van Hee: rigoureus inspelen op de omringende randvoorwaarden en de aanwezige dialoog bewaren en versterken: een antwoord op haar antwoord.

De lage voorgevel, met daarachter een groene oase schept een afstand ten opzichte van de overburen en zorgt ervoor dat het zonlicht tot in de straat komt. De verdiepingen werden onttrokken van het straatbeeld en volgen respectvol de teruggetrokken voorgevel van de aanpalende woning. De gemene muren begrenzen diverse binnentuinen en kroonlijsten werden overgenomen, er ontstaat een subtiel evenwicht tussen integreren en differentiëren.

Twee bescheiden geschakelde gevels, met dezelfde hoogte, opening en schaal, maar elk met hun eigenheid en tijdsgeest. Zo is het straatje van Vermeer er weer.

Tot op de hoogte van vier meter werd eerder gesloten gebouwd, als een sokkel. Hier bevindt zich een rolstoltoegankelijke hospitakamer met badkamer en een thuiskantoor, beide met zicht op de binnentuinen voor-en achteraan. Op de sokkel: een fijn en transparant volume in hout. De eerste verdieping, met slaapkamer en badkamer, zit tot op borstweringshoogte verzonken in de sokkel, voor privacy en intimiteit. Helemaal boven bevindt zich dan de open leefruimte met ruime zichten op de skyline van Gent. De woning opent zich als het ware naar boven toe. Hoe hoger in de woning, hoe weidser.

Verregaande beplanting in de binnentuinen en op de groendaken creëren schaduw en privacy en zorgen voor een contrastrijke woonbeleving van rust en groen midden in de stad.

The project was built against a house designed by architect Marie-José Van Hee. A painting by Vermeer, called ‘Het Straatje’, served as an image for Van Hee. The design of the house was to apply the same main rule as Van Hee: responding rigorously respond to the surrounding preconditions and preserving and strengthening the existing dialogue: an answer to her answer.

The low facade, with a green oasis behind it, creates a distance towards the neighbors across the street and ensures that the sunlight reaches the street. The floors were withdrawn from the street scene and respectfully follow the withdrawn facade of the adjacent house. The common walls border various courtyards and cornices have been adopted, creating a subtle balance between integration and differentiation.

Two modest linked facades, with the same height, opening and scale, but each with its own individuality and zeitgeist. That's how Vermeer's ‘straatje’ is back.

Up to a height of four meters, the project was built mostly closed, like a pedestal. This houses a wheelchair accessible hospita room with bathroom and a home office, both with a view of the courtyard gardens at the front and back. On the pedestal: a fine and transparent volume in wood. The first floor, with bedroom and bathroom, is recessed to parapet height in the pedestal, for privacy and intimacy. At the very top is the open living space with spacious views of the skyline of Ghent. The house opens upwards, as it were.The higher up in the house, the more panoramic.

Extensive planting in the courtyards and on the green roofs creates shade and privacy and provides a contrasting living experience of peace and greenery in the middle of the city.

CREDITS
Status : 2019-2022
Team: Seger Delmulle, Frank Delmulle, Jana De Meutter
Klant: Privaat
Stabiliteit: Ingenieursadvies De Clercq
Fotografie: Johnny Umans

PUBLICATIES

Architectuur Platform Gent - webpublicatie architectuurkaart / Buitengewoon Belgisch Bouwen 2023 / AfasiaDivisare / LeibalArchelloArchdaily

Een schilderij van Vermeer, genaamd 'Het Straatje”, diende voor Van Hee als beeld. De opzet van de te bouwen woning was om dezelfde hoofdregel toe te passen als Van Hee: rigoureus inspelen op de omringende randvoorwaarden en de aanwezige dialoog bewaren en versterken: een antwoord op haar antwoord.
Tot op de hoogte van vier meter werd eerder gesloten gebouwd, als een sokkel. Op de sokkel: een fijn en transparant volume in hout. Helemaal boven bevindt zich dan de open leefruimte met ruime zichten op de skyline van Gent. De woning opent zich als het ware naar boven toe. Hoe hoger in de woning, hoe weidser.
Verregaande beplanting in de binnentuinen en op de groendaken creëren schaduw en privacy en zorgen voor een contrastrijke woonbeleving van rust en groen midden in de stad.
Status : 2019-2022 / Team: Seger Delmulle, Frank Delmulle, Jana De Meutter / Klant: Privaat / Stabiliteit: Ingenieursadvies De Clercq / Fotografie: Johnny Umans

Woning Pluim

Heading

click to twist