• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Polyvalent verenigingslokaal

2023

Public

LIGGING

Het projectgebied is gelegen aan de oostelijke stadsrand van stad Zoutleeuw en wordt begrensd door de bestaandebebouwde stadsrand, het historisch tracé van de vestengordel met de achterliggende open ruimte. De site heeft als bestemming “Zone voor openbaar nut”. Een zone bedoeld voor sport en spel, jeugdlokalen enmultifunctionele ruimte voor het verenigingsleven. Deze zone wordt opgevat als publieke activiteitenzone, complementair aan het bestaande stadspark. Daardoor behoudthet Ravelijnbos integraal zijn functie als publiek (speel)bos en als buffer tegenover de waterwinningscentrale. Ook dearcheologisch waardevolle zone wordt gerespecteerd. De volledige groene zone krijgt de rol van een groene stapsteentussen de stadskern en de open ruimte aan de oostelijke kant van Zoutleeuw.

Het gebouw is bereikbaar zijn vanaf de zuidoost gelegen toegangsweg (Truiderpoort) en de nieuw te bouwen (ten westengelegen) voetgangersbrug. De toegang voor gemotoriseerd verkeer naar deze zone gebeurt enkel vanaf deOssenwegstraat.

INPLANTING

Het polyvalent verenigingslokaal omvat twee eenvoudige evenwijdige losstaande bouwvolumes die door hun sobere,brute en lage karakter subtiel opgaan (letterlijk en figuurlijk) in het omliggende park. Door het gebouw in het hellende terrein te schuiven heeft het minder visuele impact vanuit de groene omgeving. Tevenscreëert deze relatie een aparte en unieke sfeer, geborgenheid en relatieve intimiteit.

De gebouwen zijn zeer eenvoudig, zowel qua structuur, qua geleding als materialisatie. De twee bouwvolumes zijnidentiek maar door de specifieke inbedding in het terrein krijgen beide gebouwen een eigen identiteit. Vooraan ligt het polyvalent gebouw van en voor de stad voor het verenigingsleven en het Rode Kruis.
Dit gebouw omvat: een multifunctionele ontmoetingsruimte, bar/keuken, toiletten, douches, berging, techniekenruimte,standplaats (ambulance) voor het Rode Kruis, vergaderruimte (lokaal) voor het Rode Kruis. Achteraan ligt het scoutsgebouw, geconcipieerd als een open loods, zonder vaste tussenwanden, zodat de scouts zelf huninterne indeling kunnen creëren. De scouts maakt gebruik van (de sanitaire voorzieningen) van het polyvalent gebouwvooraan. Dit gebouw omvat: een multifunctionele ruimte op te delen in kleinere lokalen, een inkom(sas), eenleidingenlokaal en een berging.

Tussen de bouwvolumes ontstaat er een plein dat kan dienen als speelzone voor de scouts of als schietbaan voor deboogschutters van de Sint- Sebastiaansgilde van Zoutleeuw. Van hieruit hebben de scoutsleden toegang tot alle functies,sanitair, bar, keuken in het gebouw vooraan. Bovendien kunnen de kleine scoutsleden veilig spelen in het centrale binnenplein.

OPBOUW
De openingen in de geritmeerde gevels zijn voorzien van dubbele naar buiten opgengaande deuren. Hierdoor heeft hetgebouw vele toegangen wat de flexibilteit van het gebouw ten goede komt. Het voorste bouwvolume grenst aan het plein dat in het verlengde ligt van de nieuwe toegangsweg naar de site. In ditvolume bevindt zich een polyvalente ruimte met bar, een (vergader)lokaal en garage voor het Rode Kruis (ambulance),bergingen, een technische ruimte en sanitair (toiletten en douches). Dit gebouw is redelijk flexibel. Door middel vanenkele schuivende wanden kunnen bepaalde delen van het gebouw afgesloten worden en afzonderlijk gebruikt worden. Het achterste bouwvolume aan de zijde van het bos is exclusief voor de Scouts. Ze kunnen gebruik maken van hetsanitair en de polyvalente ruimte in het andere bouwvolume. Elk gebouw heeft zijn eigen afzonderlijke huisnummer, brievenbus en eigen aansluitingen nutsvoorziening (water,elektriciteit, internet, tv en telefonie).

BOUWSCHIL

De structuur van het gebouw is een geschilderde staalconstructie met windverbanden in de dakvlakken. De buitenwanden van het gebouw zijn opgetrokken uit geprefabriceerde betonpanelen. Aan de binnenzijde wordt de kistzijde voorzien, een glad betonoppervlak. Aan de buitenzijde de stortzijde: een afgestreken en vlak getrildbetonoppervlak (iets ruwer). De horizontale en verticale naden worden voorzien met een bepaalde ritmiek en worden aande buitenzijde met elastische kit waterdicht afgewerkt. De wanden van de gebouwen, uitgevoerd in afgestreken beton worden niet geschilderd, noch vernist. Het dak wordt opgebouwd uit een zelfdragende, geprofileerde staalplaat waarop isolatie en waterdichting worden aangebracht. Er worden grote gelakte stalen opendraaiende poorten voorzien als inkomdeuren: aan de garage van het Rode Kruis, aande inkom van de multifunctionele ruimte, aan de inkom van het scoutsgebouw en aan de berging van het scoutsgebouw.Deze zijn manueel te openen en draaien naar buiten open. Deze poorten kunnen geopend vastgezet worden aan de geveldoor middel van een deurvastzetter, die tevens dienstdoen als overwaaibeveiliging.

De ramen en deuren worden uitgevoerd in aluminium voorzien van isolerende dubbele beglazing (1.0 W/m2 K), Hetaluminium schrijnwerk wordt gelakt. Er zijn deurkrukken op de binnenkant voorzien. Bij de dubbele deur geldt dat deactieve deur de loopdeur is en een klink heeft. De passieve deur kan pas geopend worden als de actieve deur open is. Alle dubbele deuren kunnen geopend vastgezet worden in de vloer door middel van deurvastzetters. Op enkele naar buitenopendraaiende ramen zijn panieksluitingen voor evacuatie voorzien.

Polyvalent verenigingslokaal

Heading

click to twist