• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Rodetoren (Exec)

2024

Group

Volumetrie

Het terrein is volledig bebouwd en omringd door hoge wachtgevels. De gebouwen onderling zijn dusdanig met elkaar verweven dat dit zorgt voor een beperkte aanpasbaarheid en toekomstmogelijkheid. Er wordt daarom gekozen voor een volledige sloop van de bestaande bebouwing en een ontpitting. Het nieuwe gebouw sluit aan op de kroonlijst van de aanpalende gebouwen. Zo past het volume naadloos in het straatbeeld.  Er wordt niet gekozen om volledig op te toppen, maar een kleinschalig verhoogd volume op de hoek te voorzien die zich wegtrekt van de aanpalende bebouwing, geënt op de bestaande assen van de Rodetoren- en Hagelandkaai. Het volume aan de Rodentorenkaai wordt in twee gedeeld om de schaalimpact van het gebouw te verkleinen. De tweedeling gebeurt evenwijdig met de Hagelandkaai-as en de as loodrecht op de Rodetorenkaai.  Deze snede vormt tevens ook de begrenzing van het dakvolume. De hoek van dit volume loopt zo helemaal door tot op het maaiveld en vormt een fijn verticaal accent.  Door de as van de Hagelandkaai te herhalen in de insnijding, krijgt het gebouw een duidelijke hoekfunctie.

Ritmiek

Een vaste ritmiek wordt geprojecteerd op de voorgevels om een helder gevelbeeld te creëren. Elk vlak wordt opgedeeld in gelijke sequenties waarbij de insnijding een van de sequenties vormt. De ritmiek loopt verder in het dakvolume dat bepaald is volgens de vernoemde assen. Dit geeft het gebouw een verticale en slanke uitstraling. Vervolgens vertaalt het principe van het ritmiek zich in een zuiver fijn betonskelet. De ritmische gevel sluit aan op de omgeving door de specifieke volumeverwerking, kroonlijsthoogte en materialisatie. Tegelijkertijd onderscheidt het gebouw zich voldoende van zijn directe omgeving, zodat een fascinerend hoekgebouw ontstaat.

Dynamische gevelwerking.

De transparante zuidgevel zorgt voor een overvloed aan lichtinval en uitzichten op de indrukwekkende Portus Ganda. Deze relatie is uiterst waardevol, maar verhoogt het risico op oververhitting. Houten rolluiken, tussen de betonstructuur dienen als zonneschermen, maar zorgen ook voor intimiteit, dienen als privacy schermen op de drukke spitsuren en geven een dynamische factor aan het gebouw. Met de rolluiken kan het gebouw zich helemaal sluiten en wordt het gebouw een homogeen translucent volume.  Zo onstaat er een relatie met de Portus Ganda gekoppeld aan een optimale gebruikswaarde voor de bewoners. De gevel is geen statisch gegeven, hij verandert voortdurend. Hij wordt medebepaald door de bewoners, door het moment, door de seizoenen, dag en nacht, zodat leven en gebouw in elkaar overvloeien. Gegeven de prominente locatie kiezen we ervoor om geen uitkragende balkons te plaatsen, maar snijden we negatieve ruimtes uit het bouwvolume. Deze terrassen zijn doordacht ingepland op de hoek tussen de Rodetorenkaai en de Hagelandkaai, waarbij de zijgevel van het dakvolume de grens tussen binnen en buiten bepaald. De terrassen worden uitgevoerd in hetzelfde hout als de rolluiken. Hierdoor krijgt het gebouw en de terrassen een interessante speelse volumetrie door een wisselwerking van open en gesloten, gedragen door de betonnen structuur.

Natuurlijke Materialisatie

We opteren voor een houtsoort met een hoog looizuur, die zilver wordt met de jaren en die weinig onderhoud vereist. De tactiliteit van hout wordt zowel langs buiten als langs binnen voelbaar.  Beton voor skeletstructuur van de voorgevel en voor de de zij- en achtergevels harmoniërt met het hout van de ramen en rolluiken. De fijne voorgevel biedt ruim zichten op de Portus Ganda door middel van grote kamerhoge raampartijen.  Het is belangrijk om dit zicht niet te breken: doorzichtige glazen borstweringen op de terrassen zorgen ervoor dat de continuïteit van de verticale kolommen behouden blijven. De tactiliteit van het hout, het lichtspel door de rolluiken en de spiegeling van het glas vervolledigen de unieke sfeer aan het water.


CREDITS

Status: 2024
Team: Seger Delmulle, Siebe Vanzieleghem
Stabiliteit: DS Engineering

Het volume aan de Rodentorenkaai wordt in twee gedeeld om de schaalimpact van het gebouw te verkleinen. De tweedeling gebeurt evenwijdig met de Hagelandkaai-as en de as loodrecht op de Rodetorenkaai. Deze snede vormt tevens ook de begrenzing van het dakvolume. De hoek van dit volume loopt zo helemaal door tot op het maaiveld en vormt een fijn verticaal accent. 
De tactiliteit van het hout, het lichtspel door de rolluiken en de spiegeling van het glas vervolledigen de unieke sfeer aan het water. 
Status: 2024 / Team: Seger Delmulle, Siebe Vanzieleghem / Stabiliteit: DS Engineering

Rodetoren (Exec)

Heading

click to twist