• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Shutterflats

2014

Group

Verschuifbare shutters, in houten verticaal open lattenwerk, zorgen voor intimiteit, dienen als zonneschermen tegen oververhitting, als privacy schermen op de drukke spitsuren en als dynamische factor van het gebouw. Er ontstaat een relatie met de stad gekoppeld aan een optimale gebruikswaarde voor de bewoners. De gevel is geen statisch gegeven, hij verandert voortdurend. Hij wordt medebepaald door de bewoners, door het moment, door de seizoenen, dag en nacht, zodat leven en gebouw in elkaar overvloeien. De inkom aan de achterkant maakt deel uit van het stedelijk circuit. Men komt binnen aan de zijkant via een straatje in een mysterieuze stedelijke spleet tussen het gebouw en het naburige pand.

Ieder appartement beschikt over een open eet- en leefruimte die via een gevelbreed schuifraam toegang geeft tot het zuidelijk terras. Deze glazen zuidgevel zorgt voor een overvloed aan lichtinval en kijkt uit op het nieuwe plein met grote honderdjarige bomen. De compacte en bescheiden appartementen zijn doordacht uitgewerkt om het maximale uit hun oppervlakte te halen, zonder in te boeten aan ruimtelijkheid. Een centraal houten volume in afromisia bevat alle technische functies. De leef- en slaapvertrekken zijn gearrangeerd rond dit centrale meubel waarrond men vrij kan navigeren.

Shutterflats is zo ingepland dat alle appartementen zuidelijk georiënteerd zijn en uitkijken op een groen binnenplein gevormd tussen Shutterflats, residentie Avalon en een gerenoveerde historische villa uit 1904. Bij de verbouwing van de villa, was het engagement om zo veel mogelijk originele elementen van de villa te behouden en aan te vullen met nieuwe hedendaagse componenten. De Shutterflats gaan een fascinerende en innige relatie aan met de historische villa en gaat een relatie aan met zijn omgeving van geven en nemen, in een schemerzone tussen openbaar domein en gebouw.

Sliding shutters, in vertically open wooden slatted work, provide intimacy, serve as sunscreens against overheating, as privacy screens at busy peak times and as a dynamic factor of the building. This creates a relationship with the city, coupled with an optimal utility value for the residents. The facade is not static; it is constantly changing. It is partly determined by the residents, by the moment, by the seasons, day and night, so that life and building merge into one another. The entrance at the back is part of the urban circuit. One enters on the side through a small street in a mysterious urban slit between the building and the neighbouring building.

Each apartment has an open plan dining and living space that opens onto the south terrace via a facade wide sash window. This south-facing glass façade provides an abundance of light and overlooks the new square with large hundred-year-old trees. The compact and modest apartments have been carefully designed to get the most out of their surface area without compromising on spaciousness. A central wooden volume in afromisia contains all the technical functions. The living and sleeping quarters are arranged around this central piece of furniture around which one can navigate freely.

Shutterflats is planned in such a way that all the apartments are south-facing and overlook a green inner courtyard formed between Shutterflats, the Avalon residence and a renovated historic villa from 1904. During the renovation of the villa, the commitment was to preserve as many original elements of the villa as possible and to supplement them with new contemporary components. The Shutterflats enter into a fascinating and intimate relationship with the historic villa and enters into a relationship with its environment of giving and taking, in a twilight zone between public domain and building.

CREDITS
Status : 2014-2018
Team: Seger Delmulle, Frank Delmulle, Joachim Provoost
Klant: Grond en Bouwcentrum
Stabiliteit: Util Struktuurstudies
Fotografie: Johnny Umans

PUBLICATIE

ArchdailyAECCaféArchidustArchello

Verschuifbare shutters, in houten verticaal open lattenwerk, zorgen voor intimiteit, dienen als zonneschermen tegen oververhitting, als privacy schermen op de drukke spitsuren en als dynamische factor van het gebouw.
Een centraal houten volume in afromisia bevat alle technische functies. De leef- en slaapvertrekken zijn gearrangeerd rond dit centrale meubel waarrond men vrij kan navigeren.
De gevel is geen statisch gegeven, hij verandert voortdurend. Hij wordt medebepaald door de bewoners, door het moment, door de seizoenen, dag en nacht, zodat leven en gebouw in elkaar overvloeien.
Status : 2014-2018 / Team: Seger Delmulle, Frank Delmulle, Joachim Provoost / Klant: Grond en Bouwcentrum / Fotografie: Johnny Umans

Shutterflats

Heading

click to twist