• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Sloane Boetiek

2019

Commercial

Het statige herenhuis is gelegen in de Nederstraat, een belangrijke winkelstraat tussen het Tacambaroplein en de Markt. Het pand werd volledig geüpdatet.
De uitdaging bestaat erin de minimaal beschikbare ruimte in dit kleine pand zo maximaal mogelijk te benutten. De nieuwe inrichting optimaliseert de potentie op deze plek. Wegens deze beperkte vloeroppervlakte worden de verdiepingen ingezet als (kernondersteunende) winkelruimte. Vides en verticale verbindingen versterken het gestapeld winkelen.

De trap, die nu veel van de breedte van het pand inneemt wordt naar achteren (in de uitbouw) verplaatst. Op deze manier kan de volledige breedte en diepte van de winkelruimte opengemaakt worden. De oppervlakte wordt dan ingericht zonder aan open- en lichtheid in te boeten. Opbergkasten en paskamers worden achteraan (in de uitbouw) voorzien. Boven de paskamers zit een groot bestaand dakraam, met fijne profilering. Dat wordt gerestaureerd en zorgt voor ruim natuurlijk (zenitaal) licht dat de echte kleuren van de kledij naar boven brengt. Een centraal eiland (kassameubel, toog, altaar) werkt als sociaal element, men kan hieraan plaatsnemen en in interactie gaan met verkoopster en paskamers.

Verder wordt op het gelijkvloers gebruik gemaakt van verplaatsbare rekken en meubels (op wielen). Op deze manier blijft de winkel polyvalent en toekomstgericht. De meubelen kunnen op alle manier gebruikt worden: gewone collectie, stockverkoop, braderie, brunch sale, late night shopping... Steeds kan de layout van de winkelruimte eenvoudig aangepast worden aan de vraag. Ook de eerste verdieping is één open winkelruimte. Het gelijkvloers en de verdieping worden met elkaar ‘verbonden’ met grote - doordacht gekozen- vides. Deze vides zorgen voor meer daglicht op het gelijkvloers, maar geven de klanten ook zicht op de collectie boven. Op de tweede verdieping liggen de bergingen en het toilet en een kleine badkamer.

Het statige classicistische karakter van de oorspronkelijke façade blijft behouden. Op het gelijkvloers wordt wel een zo transparant mogelijke vitrine voorzien maar tegelijkertijd wordt door middel van massieve houten raamkaders de geleding in de vitrine doorgetrokken. De toegang tot de winkel zit centraal. De massieve pivoterende deuren kunnen opengezet worden. Zo wordt straat winkel en winkel straat.

Sloane is located in the Nederstraat, an important shopping street between Tacambaroplein and Markt in Oudenaarde. The building was completely updated where the challenge was to make the most of the minimal space available in this small building. The new layout optimises the potential. Due to the limited floor space, the upper floors are also transformed to retail space. Voids and vertical connections reinforce this ‘stacked shopping’.

The staircase, which now takes up much of the building’s width, is moved to the rear (in the extension). In this way, the full width and depth of the shopping space can be opened up. The surface is then arranged without losing its openness and lightness. Storage cabinets and fitting rooms are provided at the back (in the extension). Above the fitting rooms is a large existing skylight, with fine profiling. This will be restored to provide ample natural (zenithal) light that brings out the true colours of the clothes. A central island (checkout table, counter, altar) works as a social element, one can sit here and interact with the salesperson and the fitting rooms.

Furthermore, mobile shelves and furniture (on wheels) are used on the ground floor. In this way, the shop remains polyvalent and future-oriented. The furniture can be used in any way: normal collection, stock sale, fair, brunch sale, late night shopping… The layout of the shop can always be easily adapted to meet demand. The first floor is also an open retail area. The ground floor and the first floor are ‘connected’ with each other with large – thoughtfully chosen – voids. These voids provide more daylight on the ground floor, but also give customers views of the collection upstairs. Which contains a different kind of collection – bridal and outerwear. On the second floor are the storerooms and the toilet and a small bathroom.

The stately classicism of the original facade is preserved. On the ground floor, a display case that is as transparent as possible is provided, but at the same time the validity of the display case is extended by means of solid wooden window frames. The access to the shop is central. The three parts of the display case can be opened completely. In order to make the threshold as small as possible, the street becomes shop and the shop becomes street.

CREDITS
Status : 2018-2019
Team: Seger Delmulle, Christelle Nga Mbida
Fotografie: Johnny Umans

PUBLICATIES

Archidust

De massieve pivoterende deuren kunnen opengezet worden. Zo wordt straat winkel en winkel straat.
De nieuwe inrichting optimaliseert de potentie op deze plek. Wegens deze beperkte vloeroppervlakte worden de verdiepingen ingezet als (kernondersteunende) winkelruimte. Vides en verticale verbindingen versterken het gestapeld winkelen.
Het gelijkvloers en de verdieping worden met elkaar ‘verbonden’ met grote - doordacht gekozen- vides. Deze vides zorgen voor meer daglicht op het gelijkvloers, maar geven de klanten ook zicht op de collectie boven.
CREDITSStatus : 2018-2019 / Team: Seger Delmulle, Christelle Nga Mbida / Fotografie: Johnny Umans

Sloane Boetiek

Heading

click to twist