• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

School Sterrenboom (Exec)

2024

Public

De katholieke basisschool Sterrenboom situeert zich momenteel in 5 verschillende gebouwen. Het is een samenvoegsel van verschillende gebouwen uit verschillende tijdperken. Er was geen cohesie met de speelplaats alsook de omliggende gebouwen. Bovendien liggen alle gebouwen, door een hellend terrein, op verschillende hoogtes, wat de toegankelijkheid sterk vermoeilijkt. Er werd gezocht naar een architectuur die beantwoordt aan de vraag en functie van de school. Namelijk nood aan extra klassen, het gebrek aan opbergruimtes en een grotere refter, een ruimer overdekte speelplaats en bovenal meer groen en speelplek.

De eerste stap is de afbraak van de twee centrale gebouwen die de speelplaats verdelen. Dit resulteert in een grote open plek die op in dialoog kan gaan met de groene omgeving. Onder dit open terrein wordt een half-ondergrondse refter in het terrein ‘geschoven’. Ze ligt op de nulpas wat betekent dat men nu vanop straat drempelloos naar de refter kan navigeren. De refter heeft een dak dat eindigt in een halfpipe naar het zuiden gericht als ‘lichthapper’. Op het dak van de (half-)ondergrondse refter en bergingen loopt de speelplaats gewoon door, afgeboord door de halfpipe als speels element.

Het bestaande gebouw langs de Gotstraat wordt vervolgens verbouwd en opgetopt met een rationeel recht hedendaags volume. Op het gelijkvloers bevinden zich de kleuterklassen en op verdieping +1 de leerlingen uit het lagere onderwijs. We zien de klassen nu allemaal rond de speelplaats geplaatst waardoor de school plots veel leesbaarder wordt. Er werd gekozen voor een transparante gevel naar de speelplaats toe, noord gericht - om de relatie met de groene omgeving te versterken. De gelijkvloerse kleuterklassen worden in ditzelfde volume uitgebreid met een speelstraat, een ruimte als transitie én verlenging naar en van de klassen.

Met weloverwogen ingrepen en het doordacht wegnemen en toevoegen van volumes wordt deze basisschool leesbaar, toegankelijk en toekomstbestendig.

CREDITS

Status: 2025
Team: Seger Delmulle, Frank Delmulle, Robert Barbir, Siebe Vanzieleghem, Sanne Delecluyse


Weldoordacht wegnemen en herorganiseren van de bestaande volumes resulteert in een grote open plek die op in dialoog gaat met de groene omgeving. 
Onder de speelplaats wordt een half-ondergrondse refter in het terrein geschoven met een dak dat eindigt in een speelse halfpipe als lichthapper.

School Sterrenboom (Exec)

Heading

click to twist