• LIJST
  • ISO
  • ROL

Delmulle Delmulle ARCHITECTEN

Woning HD

2000

Private

Volume

De woning is gelegen in een verkaveling in de Heuzelstraat te Wortegem-Petegem (Ooike). Binnen de zonering werd het plan van de woning ontwikkeld volgens strakke patronen. Het bouwvolume neemt in oorsprong de volledige linkerhelft in van de bouwzone, maar de onderzijde wordt –voor meer privacy en een betere oriëntatie naar tuin en zuidkant toe- gescharnierd rond een draaipunt in het midden van de zijlijn, tot de hoek van het gebouw de uiterste grens van de bouwzone raakt. Dit volume richt zich met haar interne zijde naar de tuin en keert zich met één externe wand naar de straat. Op die manier gaat de voorgevel een fascinerende relatie aan met het openbaar domein en wordt er accent gelegd op de voordeur die zich in de schuin geplaatste gesloten gevel bevindt.

Het terrein ligt in helling naar de straat toe, dezelfde helling weerspiegelt zich in het dak. Zo ontstaat een schuin aflopende noklijn die het volume een uiterst speels en dynamisch karakter geeft. De dakhelling varieert tussen 30° en 45°. Er wordt uitgegaan van een kroonlijsthoogte van 4m gemeten ten opzichte van de dorpel (zoals voorgeschreven in de verkavelingsvoorschriften). Deze evolueert onder invloed van de helling van het terrein van 3m naar 5m hoogte.

Translucente huid

De polyesterplaten draperen zich rondom het gebouw als een ajour tussen het publiek domein, het buiten en het private domein, het binnen. De draagstructuur van het gebouw manifesteert zich onder vorm van één zware rode metselwerkwand, die zich als een ruggengraat onder het lichte volume nestelt en steun zoekt in de omgeving door zijn uitlopers tot op de perceelsgrenzen. Deze zware wand heeft naast zijn dragende functie nog twee functies: hij verzekert psychisch volstrekte privacy in deze toch doorschijnende massa en is tegelijkertijd fysisch de thermische inertiewand tussen buiten- en binnenruimtes.

Architecturale wandeling

De ruimte tussen voorgevel en dragende metselwerkwand is een schemerzone tussen openbaar domein en gebouw. De stroken langs de binnenwand sluiten qua helling naadloos aan bij het terrein buiten, maar zitten toch al binnen het volume, en vormen dus een semi-publieke grensvervagende zone. De inkomhal fungeert op die manier als het ritueel van overgang van het sociale, het gemeenschappelijke naar het private. In het hellend landschap wordt aan de achterzijde van de woning een buitenterras uitgespaard dat precies overeenstemt met de oppervlakte van de bouwzone. Het private buiten-binnenterrein ligt gelijk met het binnenniveau en is wat verzonken t.o.v. de omgeving. Door het creëren van deze diepte wordt het bewaren van de intimiteit van de private ruimtes gegarandeerd.

Economische ecologie.
Er werd in het ontwerp gestreefd naar een zo groot mogelijk gebruik van ecologisch verantwoorde materialen; een houten spantenstructuur (gecertificeerd hout), een isolatiemateriaal van gesorteerd krantenpapier (Isofloc = cellulose-isolatie),.. Er werd gezorgd voor bijna volledige afsluiting van de noordgevel en het openwerken van de zuidgevel voor een maximaal gebruik van natuurlijke zonne-energie.

CREDITS
Status: 2000-2003
Team: Frank Delmulle, Frederik Tomme
Stabiliteit: Guido Demuynck, Bouwkundig Studiebureau G. Demuynck

De polyesterplaten draperen zich rondom het gebouw als een ajour tussen het publiek domein, het buiten en het private domein, het binnen.
Status: 2000-2003/ Team: Frank Delmulle, Frederik Tomme / Klant: Privaat

Woning HD

Heading

click to twist